Banner

מאוחדת מציגה שירות חדש ויחודי בישראל במסגרתו ילדים מגיל שנתיים עד שש שנים יוזמנו לביקור שמטרתו ביצוע בדיקה רפואית ומעקב אחר הגדילה והתפתחות הילד.

הביקור מאפשר בחינה מעמיקה של בריאות הילד והתפתחותו, לצד מענה לכל מה שמטריד ומעסיק הורים.

ipad background IpadMainBanner IpadMainBanner